biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251490

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Konkursy
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” - limit dostępnych środków: 855 548,31 zł
2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – limit dostępnych środków: 431 503,50 zł
3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit dostępnych środków: 300 075,00 zł

Termin składania wniosków: od dnia 24.04.2013 do dnia 24.05.2013 roku

Szczegółowe informacje dotyczą naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce - Pliki do pobrania, oraz w biurze LGD, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl, na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:
- co najmniej 4 punktów w przypadku działania Małe projekty,
- co najmniej 3 punkty w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- co najmniej 3 punkty w przypadku działania Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

Miejsce składania wniosków: wniosek należy składać osobiście w siedzibie „Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie” Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi
10 04 2013


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze