biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252530

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
W okresie wakacji 2014 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w Kasie.
W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 72 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu urodzonych w latach 1999 – 2007. Turnusy rehabilitacyjne zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w: Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia, dot. dzieci ze schorzeniami układu oddechowego) i Jedlcu ( w okresie od 10 do 30 lipca, dot. dzieci ze schorzeniami układu ruchu).
Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka na takim turnusie wynosi 200zł + koszty podróży (odpowiadający równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.
Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.
 upośledzenie sprawności ogólnej powodujące konieczność stałej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, np. ubieraniu się, jedzeniu, myciu i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 niepełnosprawność wymagająca specjalnej, indywidualnej opieki np. niedowidzenie znacznego stopnia, upośledzenie słuchu w stopniu uniemożliwiającym porozumiewanie się mimo aparatu słuchowego,
 choroba nowotworowa,
 niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego,
 cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,
 ostre i przewlekłe choroby zakaźne,
 upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania agresywne,
 moczenie nocne,
 padaczka,
 ropne i pasożytnicze choroby skóry,
 stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli wskaźników morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

Więcej informacji udzielą pracownicy komórek ds. prewencji i rehabilitacji w Bydgoszczy (52/34-15-261), Grudziądzu (56/46-21-241) i we Włocławku (54/23-33-356). Wnioski od zainteresowanych rolników przyjmują wszystkie jednostki terenowe Oddziału, po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego do dnia 16 maja.

Pozyskane za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

02 04 2014


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze