biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251664

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Konkurs plastyczny „Rysuje PROW 2007-2013”
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rysuję PROW 2007-2013”. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej promującej inwestycje zrealizowane w ramach działań PROW 2007-2013 zrealizowanych na terenie gminy Lubań. Autorom najlepszych prac oraz szkołom, w których uczą się laureaci zostaną przyznane cenne nagrody.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania są dostępne na stronie:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/szukaj/artykul/konkurs-plastyczny-rysuje-prow-2007-2013/


Wykaz i charakterystyka inwestycji zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 na terenie Gminy Lubań.

1.”Modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy szansą na stworzenie centrum kulturalnego całej gminy.”

Opis projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radogoszczy umożliwiła stworzenie centrum kulturalnego gminy. Organizacja spotkań pozwoliła na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Jest to miejsce integrujące mieszkańców poprzez ich udział w warsztatach rękodzielniczych, teatralnych itp.
Termin realizacji: 28.09.2009- 25.05.2012


2.”Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w zlewni rzeki Kwisy- Nawojów Śląski, Uniegoszcz, Radogoszcz, Kościelniki Dolne oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pisarzowicach.”

Opis projektu: Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej Gminy Lubań, a także poprawa jakości środowiska naturalnego w regionie. Realizacja projektu wpłynęła na całą Gminę poprzez stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów, co w efekcie przełoży się na rozwój całej gminy.
Termin realizacji: 19.02.2010-23.07.2012

3.”Budowa boiska wielofunkcyjnego w Izerskiej Krainie Cisów szansą na rozwój talentów sportowych, rozwój turystyczny i gospodarczy Henrykowa Lubańskiego u styku trzech granic”.

Opis projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Henryków Lubański: do koszykówki, tenisa ziemnego i siatkówki, pozwoliła na organizację turniejów i zawodów sportowych, treningów poszczególnych sekcji LZS-ów, a także ułatwi rozwijanie talentów sportowych dzieci i młodzieży. Możliwa będzie integracja społeczności, przez co jeszcze bardziej wzrośnie jej aktywność.
Termin realizacji: 28.02.2011-22.06.2011

4.”Uaktywnienie i integracja mieszkańców Gminy Lubań poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Nawojowie Łużyckim i Uniegoszczy”.

Opis projektu: Budowa oświetlenia ulicznego sprzyjać będzie częstym kontaktom społecznym, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Znacznie podniesiony zostanie poziom życia. Budowa oświetlenia wpłynie na wzrost zainteresowania inwestorów i turystów Gminą Lubań.
Termin realizacji: 28.03.2011- 25.08.2011

5.”Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w zlewni rzeki Kwisy- etap I,II,III”.

Opis projektu: Celem Projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej Gminy Lubań. Projekt to budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radostów Górny, Radostów Dolny i Nawojów Łużycki.
Termin realizacji: 03.08.2011

6. „Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego”.

Opis projektu: Przedmiotem Projektu jest przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim w celu przystosowania go do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego. W zakres rzeczowy Projektu wchodzą: roboty modernizacyjne w budynku byłej świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim, zakup wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia schroniska młodzieżowego.
Termin realizacji: 29.10.2010-13.04.2012

5. „Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów odwiedzających Izerską Krainę Cisów”.

Opis projektu: Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach: Pisarzowice i Radostów Średni pobudziło aktywność mieszkańców, a także przyczyniło się do integracji między nimi. Miejsca odpoczynku stanowić będą niezbędne zaplecze dla turystów. W zakres Projektu wchodzi: wykonie placu z kostki betonowej, zakup: mebli drewnianych, ogrodowych, grilla murowanego ze stałych elementów, sadzonek, nasion trawy, narzędzi ogrodniczych.
Termin realizacji: 09.04.2010-12.12.2011

6. „Budowa miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów- Henrykowie Lubańskim, położonym na styku trzech granic”.

Opis projektu: Stworzenie miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji, obejmującego wybudowanie sceny, wykonanie placu do zabaw tanecznych i rekreacji, posadowienie ławek, odwodnienie terenu, wykonanie oświetlenia i chodnika przyczyni się do zwiększenia liczby imprez kulturalnych i okolicznościowych, organizowanych na terenie Gminy Lubań. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców Gminy Lubań. Projekt obejmuje:
• wykonanie odwodnienia terenu,
• wykonanie terenu dla publiczności,
• wykonanie sceny,
• wykonanie chodnika,
• wykonanie robót elektrycznych.
Termin realizacji: 01.12.2011-21.09.2012

7. „Magiczny zakątek dzieciństwa w Uniegoszczy”.

Opis projektu: Operacja to zwiększenie integracji międzypokoleniowej mieszkańców, a także podniesienie poziomu i standardu życia ludzi na wsi. Wybudowanie małej infrastruktury, w postaci placu zabaw, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas, pozwoliło na wzrost atrakcyjności turystycznej wsi. Plac zabaw wyposażono w:
• zestaw urządzeń zabawowych,
• huśtawkę wagową,
• huśtawkę wahadłową,
• karuzelę.
Termin realizacji: 12.07.2011-10.07.2012

8. „Czarodziejski świat radości- Plac zabaw w Nawojowie Śląskim”.

Opis projektu: Budując plac zabaw stwarzono niezbędną bazę dla sportu i rekreacji- tzw. małą infrastrukturę. Realizacja operacji wpłynęła na jakość życia na obszarach wiejskich, znacznie zwiększając ją. Plac zabaw jako miejsce, gdzie spotykają się mieszkańcy przyczynił się do integracji międzypokoleniowej.
Wyposażenie placu zabaw:
• Zestaw urządzeń zabawowych 1 komplet.,
• Huśtawka wagowa 1 szt.,
• Altana 1 szt.,
• Kosz do gry w koszykówkę 1 szt.,
• Piaskownica sześcioboczna 1 szt.,
• Karuzela tarczowa 1 szt.,
• Sprężynowiec dla jednej osoby 1 szt.,
• Sprężynowiec dla dwóch osób 1 szt.,
• Huśtawka wahadłowa 1 szt.,
• Siedziska do piaskownicy: 6 szt.
Termin realizacji: 12.07.2011-06.08.2012

9. „Beztroska zabawa w wyjątkowym, zaczarowanym miejscu- plac zabaw w Radostowie Średnim”.

Opis projektu: Cel operacji to zwiększenie integracji międzypokoleniowej mieszkańców, a także podniesienie standardu i poziomu życia ludzi na wsi. Plac zabaw to miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas.
Wyposażenie placu zabaw:
• Zestaw urządzeń zabawowych 1 komplet.,
• Huśtawka wagowa 1 szt.,
• Altana 1 szt.,
• Kosz do gry w koszykówkę 1 szt.,
• Piaskownica sześcioboczna 1 szt.,
• Karuzela tarczowa 1 szt.,
• Sprężynowiec dla jednej osoby 1 szt.,
• Sprężynowiec dla dwóch osób 1 szt.,
• Huśtawka wahadłowa 1 szt.,
• Siedziska do piaskownicy: 6 sztuk.
Termin realizacji: 12.07.2011- 02.08.2012

10. ”Kraina dzieciństwa- stworzenie placu zabaw w Mściszowie”.

Opis projektu: Celem operacji jest stworzenie miejsca spotkań wielu pokoleń, gdzie będzie następowała integracja dzięki dobrej zabawie i aktywności na świeżym powietrzu. Wyposażenie placu zabaw w Kościelnikach Dolnych:
• Zestaw urządzeń zabawowych 1 komplet.,
• Huśtawka wagowa 1 szt.,
• Atlana 1 szt.,
• Kosz do gry w koszykówkę 1 szt.,
• Piaskownica sześcioboczna 1 szt.,
• Karuzela tarczowa 1 szt.,
• Sprężynowiec dla jednej osoby 1 szt.,
• Sprężynowiec dla dwóch osób 1 szt.,
• Huśtawka wahadłowa 1 szt.,
• Siedziska do piaskownicy: 6 szt.
Termin realizacji: 10.02.2012-09.07.2013

11. ”Plac zabaw w Kościelnikach Dolnych- kolorowy świat radości”.

Opis projektu: Celem operacji jest stworzenie miejsca spotkań wielu pokoleń, gdzie będzie następowała integracja dzięki dobrej zabawie i aktywności na świeżym powietrzu. Wyposażenie placu zabaw w Kościelnikach Dolnych:
• Zestaw urządzeń zabawowych 1 komplet.,
• Huśtawka wagowa 1 szt.,
• Altana 1 szt.,
• Kosz do gry w koszykówkę 1 szt.,
• Piaskownica sześcioboczna 1 szt.,
• Karuzela tarczowa 1 szt.,
• Sprężynowiec dla jednej osoby 1 szt.,
• Sprężynowiec dla dwóch osób 1 szt.,
• Huśtawka wahadłowa 1 szt.,
• Siedziska do piaskownicy: 6 szt.
Termin realizacji: 20.04.2012-16.07.2013

12. „Uaktywnienie i integracja mieszkańców Gminy Lubań poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim”.

Opis projektu: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim przyczyni się do zwiększenia liczby imprez kulturalnych i okolicznościowych, organizowanych na terenie Gminy Lubań - powstanie miejsce spotkań integracyjnych. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na integrację międzypokoleniową, podniesiony zostanie poziom życia mieszkańców terenów wiejskich. Zakres Projektu:
Roboty rozbiórkowe:
• roboty rozbiórkowe.
Roboty budowlane:
• roboty murowe,
• stolarka okienna,
• stolarka drzwiowa,
• okładziny ścienne i sufitowe,
• posadzki,
• roboty wykończeniowe.
Instalacje sanitarne:
• instalacja wodna,
• kanalizacja sanitarna,
• instalacja C.O,
• klimatyzacja,
• wentylacja,
• kotłownia.
Instalacje elektryczne:
• montaż rozdzielni RG i RP 1,
• instalacje elektryczne,
• pomiary.
Wyposażenie świetlicy:
• zakup wyposażenia świetlicy.
Przebudowa świetlicy- część wspólna:
• roboty budowlane,
• instalacje sanitarne,
• instalacje elektryczne.
Roboty dodatkowe:
• wykonanie robót dodatkowych.
Koszty ogólne:
• przygotowanie dokumentacji projektowej,
• nadzór inwestorski.
Termin realizacji: 07.11.2012- 24.01.2014

13. „Budowa i wyposażenie biblioteki w Radostowie Średnim”.

Opis projektu: jest odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Lubań. Podniesiony zostanie standard oferty kulturalnej, proponowanej dla społeczności wiejskiej- stworzona zostanie możliwości zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Lubań. Biblioteka będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji operacji powstanie miejsce integracji społeczności lokalnej.
Termin realizacji: Projekt w trakcie realizacji- planowane zakończenie 11.2014


14. „Stworzenie centrum kulturalnego miejscowości Kościelnik poprzez przebudowę i wyposażenie budynku dla świetlicy wiejskiej”.

Opis projektu: Realizacja operacji to stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, a także kultywowanie tradycji i integracja międzypokoleniowa. W świetlicy wiejskiej będą odbywać się imprezy kulturalne i spotkania okolicznościowe.
Termin realizacji: Projekt w trakcie realizacji- planowane zakończenie 11.2014


15. „Sport to zdrowie-budowa placu fitness na świeżym powietrzu w Henrykowie Lubańskim”.

Opis projektu: Operacja ma na celu stworzenie bazy rekreacyjno- turystycznej dla mieszkańców i turystów odwiedzających tereny Gminy Lubań. Plac fitness stanie się miejscem integracji międzypokoleniowej dzięki aktywność na świeżym powietrzu. Poprzez realizację Projektu powstanie miejsce, gdzie będzie można poprawić kondycję fizyczną, wypracować zdrowy tryb życia. Stworzenie placu fitness jest znacznym podniesieniem poziomu życia mieszkańców obszarów wsi. Siłownia na świeżym powietrzu umożliwi ćwiczenia na fachowym sprzęcie sportowym, co uatrakcyjni tereny Gminy Lubań dla turystów odwiedzających Gminę i gospodarstwa agroturystyczne.
Termin realizacji: Projekt w trakcie realizacji- planowane zakończenie 07.2014

16. „Stworzenie bazy dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety- budowa miejsc wystawowych w Pisarzowicach, Nawojowie Łużyckim, Mściszowie, Henrykowie Lubańskim i Kościelnikach Dolnych”.

Opis projektu: Promocja usług i produktów lokalnych wytwarzanych przez kobiety dzięki budowie miejsc wystawowych.
Termin realizacji: Projekt w trakcie realizacji- planowane zakończenie 11.2014
29 08 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze