biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252353

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBAŃ
RADCA PRAWNY PRZYJMUJE W CO DRUGĄ ŚRODĘ
Rejestracja w pokoju nr 25, lub tel. 75 646 59 36
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w Urzędzie Gminy Lubań przy ul. Dąbrowskiego 18; 59-800 Lubań.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście radca prawny.
Radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

http://www.pcpr.luban.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=1136&bar_id=1232
http://www.pcpr.luban.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=1137&bar_id=1233
https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy
https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

15 03 2017


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze