biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252471

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych"
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, prowadzące w Lubaniu Dolnośląski Punkt Doradczy, oraz Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH”, które odbędzie się 6 marca 2018 (wtorek), w godz. 15:30 – 19:30 w Lubaniu w sali konferencyjnej ŁCR (TRET, Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań).

W maju 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane „RODO”. Wszystkie podmioty działające na rynku, w tym organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), zobowiązane są do wprowadzenia ww. przepisów w swojej działalności. O konieczności stosowania nowych przepisów decyduje tylko i wyłącznie fakt przetwarzania przez podmiot danych osobowych (np. zapisywanie nazwisk, adresów, nr telefonów, nr PESEL oraz innych informacji niezbędnych do realizacji celów statutowych) nie zaś wielkość, rodzaj i zakres działań czy liczba zatrudnionych przez podmiot osób. Do stosowania nowych przepisów zobowiązane są też organizacje pozarządowe, które z oczywistych powodów, pracując z różnymi grupami społecznymi a często także pozyskując na ich potrzeby dotacje, prowadzą rejestry danych. Fakt, że organizacja działa wyłącznie społecznie przy wsparciu swoich członków i wolontariuszy, nie zwalnia jej z przestrzegania nowych przepisów.

Na szkoleniu dowiesz się:
• Jakie są obowiązki administratora danych osobowych.
• Co to jest polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
• Jak stosować przepisy RODO w organizacji pozarządowej.
• Jakie sankcje grożą za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.
Otrzymasz praktyczne informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Prowadzący szkolenie:
Przemysław Walniczek - Dolnośląski Punkt Doradczy w Miliczu przy Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, doradca dla organizacji pozarządowych z wieloletnim doświadczeniem, administrator bezpieczeństwa informacji w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy:
Szkolenie jest skierowane wyłącznie do ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych itp.). Udział przedstawicieli innych branż nie jest możliwy (np. prywatnych firm, instytucji publicznych).

UDZIAŁ BEZPŁATNY! Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia są przyjmowane do 2 marca 2018 r. przez:
Dolnośląski Punkt Doradczy w Lubaniu
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (parter, wejście od podwórza) – siedziba Inkubatora NGO tel. 696 256 420 (numer czynny wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 19:00)
e-mail: inkubatorngo.luban@gmail.com lub dpd.luban@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy o podanie:
nazwy organizacji, informacji nt. liczby osób uczestniczących w szkoleniu oraz danych kontaktowych (numer telefonu oraz e-mail).

Szkolenie jest organizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.


21 02 2018


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze