biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251484

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
Wójt Gminy Lubań informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie strat w uprawach polowych powstałych w gospodarstwach rolnych wskutek suszy, która miała miejsce w dniach 01.04.2018 r. – 20.06.2018 r.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). We wniosku uwzględnia się wszystkie grunty, także dzierżawione (należy dołączyć kopię umowy dzierżawy).

W chwili obecnej zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, na terenie Gminy Lubań brane są pod uwagę zboża ozime, zboża jare, rzepak rzepik, drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18 pokój nr 2 lub na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

Do wniosku należy dołączyć:

-oświadczenie nr 1 lub oświadczenie nr 2
-kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na 2018 rok
-kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)
-ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu)

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 09.07.2018 roku Urzędzie Gminy Lubań przy ul. Dąbrowskiego 18 (pokój nr 2).
25 06 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze