Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacje dot. nowej grypy A(H1N1)

8 lutego 2019

Informacja o dofinansowaniach

Wójt Gminy Lubań informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 r.  Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Lubań  oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań. W/w uchwały wejdą w życie  dnia 19 lutego 2019 r.

8 lutego 2019
Czytaj więcej o: Informacja o dofinansowaniach

Sprawozdanie z badań jakości wody z wymaganiami dotyczącymi w przepisach (monitoring)

Sprawozdanie z badań jakości wody z wymaganiami dotyczącymi w przepisach (monitoring)

7 lutego 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z badań jakości wody z wymaganiami dotyczącymi w przepisach (monitoring)

ANKIETA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji projektów w okresie 2016-2018. 

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: ANKIETA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

Szanowni Państwo !

Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach samorządowych. Państwa obecność przy urnach wyborczych była przede wszystkim wyrazem zainteresowania, zaangażowania i troski o dalsze losy naszej Gminy. 

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia