biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251812

 

 

Ratujemy Cisa w Henrykowie Lubańskim

Znajdź...

 

Przyłacz się do akcji !!!
Na terenie Gminy Lubań w miejscowości Henryków Lubański rośnie Cis pospolity uznany za najstarsze drzewo w Polsce i najprawdopodobniej w Europie Środkowej. Cis, którego wiek szacuje się na blisko 1300 lat, ze względu na unikatową wartość przyrodniczą wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody pod nr 395 i jest pod ścisłą ochroną.

Lokalizacja Henrykowa Lubańskiego na szlaku św. Jakuba przyciąga wielu turystów. Dodatkowym atutem w rozwoju ruchu turystycznego jest bez wątpienia cis, który jest chętnie odwiedzany przez dzieci i młodzież szkolną - w ramach organizowanych wędrówek pieszych czy też rowerowych.

Jeszcze do niedawna piękne, ogromne drzewo, teraz w niczym nie przypomina zacnego pomnika przyrody. Nad umierającym, 1300-letnim drzewem, rozpaczają okoliczni mieszkańcy – nie trzeba być bowiem naukowcem, by zauważyć, że drzewo zaczęło zamierać. Zgodnie z poczynionymi obserwacjami prowadzonymi przez specjalistów w dziedzinie arborystyki stan drzewa stale się pogarsza. Podejmowane w 2013 i w 2014 roku działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Aby ten niepowtarzalny okaz zachował żywotność i mógł cieszyć kolejne pokolenia, przeprowadzono szereg prac mających na celu zdiagnozowanie przyczyny pogarszającego się stanu cisa.

W chwili obecnej znane są powody, które bezpośrednio przyczyniły się do obumierania drzewa. Badania terenowe wykazały, że pod drzewem zlokalizowane są liczne korytarze gryzoni. Z tego powodu część korzeni zamiera, jak również warunki wilgotnościowe są niewłaściwe. Gleba pod cisem jest częściowo zdegradowana przez zanieczyszczenie gruzem. Ostatnia obserwacja w terenie wskazuje również na konieczność bardziej zdecydowanych kroków mających za zadanie wyeliminowanie czynników szkodliwych dla drzewa, poprawę warunków glebowych w obrębie systemu korzeniowego, stworzenia optymalnych warunków do regeneracji drzewa także w obrębie korony, a w rezultacie zahamowania procesu obumierania i docelowe spowodowanie regeneracji drzewa. Niezbędnym warunkiem wydłużenia życia drzewa jest zwalczenie gryzoni oraz wypełnienie korytarzy pod drzewem specjalnym podłożem o dobrych właściwościach.

Podjęcie natychmiastowych działań ratujących drzewo wymaga niestety zaangażowania znacznych środków finansowych. Wydatki w latach kolejnych będą możliwe do określenia po zebraniu dodatkowych danych. Pozyskanie funduszy z innych źródeł aniżeli budżet gminy, pozwoli na wykonanie prac zarówno w roku bieżącym jak i w okresach przyszłych. Należy zaznaczyć, że opiekę nad drzewem powierzono jednemu z najbardziej doświadczonych polskich arborystów, specjaliście w zakresie drzew pomnikowych, który wraz z grupą pasjonatów za przysłowiowe „dziękuję” na bieżąco monitoruje stan drzewa.

Stan drzewa stale się pogarsza, a podejmowane prace zlecone i wykonane przez ostatnie dwa lata nie przyniosły wyczekiwanych oczekiwań. Tegoroczne lato – wysokie temperatury i susza – przyspiesza obumieranie drzewa. Jednak wierzymy, że uda się zahamować proces degradacji cisa, który stanowi atrakcję turystyczną.

Uwzględniając powyższe jak również licząc na Państwa przychylność, Władze gminy Lubań proszą o wsparcie finansowe na ratowanie najstarszego drzewa w Polsce. Każda, nawet symboliczna kwota przekazana na ten wzniosły cel, pozwoli Państwu aktywnie włączyć się w akcję „RATUJEMY CISA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM”.

Nr konta na które można wpłacać środki – 24 1930 1275 2272 0244 8859 0001 (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddz. Zgorzelec, filia Lubań) z dopiskiem „RATUJEMY CISA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM”

06 10 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze