biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251794

 

 

Ratujemy Cisa w Henrykowie Lubańskim

Znajdź...

 

Trwa akcja „RATUJEMY CISA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM”
W ubiegłym miesiącu, zakończono prace porządkowe wokół cisa z Henrykowa Lubańskiego - uporządkowano i oczyszczono teren, wykonano nowe ogrodzenie oraz zakończono prace pielęgnacyjne.

W ramach zaplanowanych działań wykonano:
- odkrywki gleby celem zlokalizowania zasięgu zdrowych korzeni,
- odsłonięto stary martwy korzeń,
- wykonano wykop o głębokości 70 cm na obwodzie systemu korzeniowego (granicy żywych korzeni). Odessanie ziemi nastąpiło przy użyciu sprężarki śrubowej,
- teren wokół cisa wyłożono włókniną celem zabezpieczenia przed niską temperaturą,
- wykop wypełniono słomą celem umożliwienia kontrolowania nawodnienia terenu.
- wykonano przyłącze energetyczne.

Niebawem rozpocznie się kolejny etap – Pan Jerzy Stolarczyk, z którym Gmina Lubań ma podpisaną umowę, zobowiązał się zrealizować do końca grudnia 2015 roku bieżącą pielęgnację drzewa, która polegać będzie na poprawie warunków poboru wody przez system korzeniowy, poprzez wykonanie na ścianie wykopu ekranu z siatki przeciw nornicom, zasypanie wykopu z wykorzystaniem substratu i rodzimej gleby, podanie środków stymulujących wzrost i regenerację korzeni.

Aby zahamować proces degradacji cisa, warto aktywnie włączyć się w akcję „RATUJEMY CISA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM”. Licząc na Państwa pomoc, prosimy o wsparcie finansowe na ratowanie tego zacnego drzewa.

Każda, nawet symboliczna kwota, pozwoli Nam realizować zaplanowane cele a zebrane środki pozwolą wykonać kolejne etapy działań, które będą konieczne do wykonania w 2016 roku. Nr konta na które można wpłacać środki – 24 1930 1275 2272 0244 8859 0001 (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddz. Zgorzelec, filia Lubań) z dopiskiem „RATUJEMY CISA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM”.

10 12 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze