biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1055875

 


Struktura organizacyjna urzędu

 

Wójt Gminy - Zbigniew Hercuń
pokój 14, tel. 75 646 59 20

Zastępca Wójta Gminy - Aneta Usyk

 

pokój 14, tel. 75 646 59 20
Skarbnik Gminy - Elżbieta Siedlecka
pokój 17, tel. 75 646 59 23

 

Referat Prawny i Administracji

 

 

     Kierownik referatu

pokój 14, tel. 75 646 59 20

 • sekretariat, działalność gopodarcza

pokój 14, tel. 75 646 59 20

 • kadry, kluby sportowe, stowarzyszenia

pokój 12, tel. 75 646 59 22

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych

pokój 12, tel. 75 646 59 22

 • dowody osobiste, ewidencja ludności, zamówienia publicze

 

pokój 19, tel. 75 646 59 27

 

Referat Budżetu i Finansów Publicznych

 

     Kierownik referatu

pokój 17, tel. 75 646 59 23

 • księgowość budżetowa
pokój 21, tel. 75 646 59 25
 • czynsze, zarządy, księgowość
pokój 21, tel. 75 646 59 25
 • stypendia dla uczniów, płace
pokój 21, tel. 75 646 59 25
 • wymiar podatku
pokój 20, tel. 75 646 59 24
 • pobór podatku
pokój 20, tel. 75 646 59 24
 • umorzenia i odroczenia podatku
pokój 20, tel. 75 646 59 24
 

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska

 

     Kierownik referatu

pokój 1, tel. 75 646 59 28

 • remonty dróg gminnych, inwestycje

pokój 1, tel. 75 646 59 28

 • nadawanie nr budynków, podziały nieruchomosci

pokój 3, tel. 75 646 59 31

 • wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania

pokój 2, tel. 75 646 59 29

 • wycinka drzew, ochrona środowiska,

pokój 4, tel. 75 646 59 32

 • dzierżawa, nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe

pokój 4, tel. 75 646 59 32

 • zarządzanie kryzysowe

pokój 4, tel. 75 646 59 32

 • odpady komunalne

pokój 4, tel. 75 646 59 31

 

 

 

 

Referat Infrastruktury i Gospodarki

 

 

     Kierownik referatu

pokój 5, tel. 75 646 59 33

 • cmentarze komunalne, przystanki

pokój 11, tel. 75 646 59 34

 • wodociągi, oświetlenie drogowe

pokój 11, tel. 75 646 59 34

 • usuwanie awarii wodociągu 24h

tel. 502 551 993

 

 

 

Godziny urzędowania

 

Godziny pracy Urządu Gminy Lubań

poniedziałek
8:00 - 17:00
wtorek
7:15 - 15:15
środa
7:15 - 15:15
czwartek
7:15 - 15:15
piątek
7:00 - 14:00

Wójt Gminy - Zbigniew Hercuń - przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu oraz dodatkowo w każdy wtorek od 15:15 - 16:00 (wyjątkiem jest nieobecność Wójta w urzędzie lub wcześniej zaplanowane spotkania).

 

Dane podstawowe

 

Urząd Gminy Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

tel.: 075 646 59 20
fax.: 075 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl

 

 

NIP Urzędu Gminy Lubań
613-00-07-699
REGON Urzędu Gminy Lubań
000536551
NIP Gminy Lubań
613-14-36-221
REGON Gminy Lubań
230821463

 

Konto Bankowe Urzędu Gminy:

PKO BP

42 1020 5226 0000 6402 0554 7429

 

Informacje

 

Zasady wykorzystania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Założenia do wykorzystania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym

 

 AKTUALNOŚCI

Dożynki wiejskie w Nawojowie Łużyckim, Nawojowie Śląskim i Radogoszczy

OGŁOSZENIA

Informacja z OR KRUS w Bydgoszczy dotycząca składania wniosków o emeryturę roliczą

RADA GMINY

Sesja absolutoryjna

GOKiS

Nauka gry na gitarze

 

    (C) Urząd Gminy Lubań