biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251754

 


Struktura organizacyjna urzędu

 

Wójt Gminy - Zbigniew Hercuń
pokój 14, tel. 75 646 59 20

Zastępca Wójta Gminy

 

pokój 14, tel. 75 646 59 20
Skarbnik Gminy - Elżbieta Siedlecka
pokój 17, tel. 75 646 59 23

 

Referat Prawny i Administracji

 

 

 

     Kierownik referatu

pokój 14, tel. 75 646 59 20

 • sekretariat, działalność gopodarcza

pokój 14, tel. 75 646 59 20

 • kluby sportowe, stowarzyszenia

pokój 12, tel. 75 646 59 22

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych

pokój 12, tel. 75 646 59 22

 • dowody osobiste, ewidencja ludności, zamówienia publicze, kadry, sołectwa

pokój 19, tel. 75 646 59 27

 • pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

pokój 25, tel. 75 646 59 36

tel. 530 326 042

   
 

Referat Budżetu i Finansów Publicznych

tel. 533 731 502

     Kierownik referatu

pokój 17, tel. 75 646 59 23

 • księgowość budżetowa
pokój 21, tel. 75 646 59 25
 • czynsze, zarządy, księgowość
pokój 21, tel. 75 646 59 25
 • stypendia dla uczniów, płace
pokój 21, tel. 75 646 59 25
 • wymiar podatku
pokój 20, tel. 75 646 59 24
 • pobór podatku
pokój 20, tel. 75 646 59 24
 • umorzenia i odroczenia podatku
pokój 20, tel. 75 646 59 24
 

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska

tel. 601 543 561

     Kierownik referatu

pokój 1, tel. 75 646 59 28

 • remonty dróg gminnych, inwestycje

pokój 1, tel. 75 646 59 28

 • nadawanie nr budynków, podziały nieruchomosci

pokój 3, tel. 75 646 59 31

 • wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania

pokój 2, tel. 75 646 59 29

 • wycinka drzew, ochrona środowiska,

pokój 4, tel. 75 646 59 32

 • dzierżawa, nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe

pokój 4, tel. 75 646 59 32

 • zarządzanie kryzysowe

pokój 2, tel. 75 646 59 29

 • odpady komunalne

pokój 3, tel. 75 646 59 31

 

 

 

 

Referat Infrastruktury i Gospodarki

 

tel. 507 021 585

 

     Kierownik referatu

pokój 5, tel. 75 646 59 33

 • cmentarze komunalne, przystanki

pokój 11, tel. 75 646 59 34

 • wodociągi, oświetlenie drogowe

pokój 11, tel. 75 646 59 34

 • usuwanie awarii wodociągu 24h

tel. 502 551 993

 

 

 

Godziny urzędowania

 

Godziny pracy Urządu Gminy Lubań

poniedziałek
8:00 - 17:00
wtorek
7:15 - 15:15
środa
7:15 - 15:15
czwartek
7:15 - 15:15
piątek
7:00 - 14:00

Wójt Gminy - Zbigniew Hercuń - przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu oraz dodatkowo w każdy wtorek od 15:15 - 16:00 (wyjątkiem jest nieobecność Wójta w urzędzie lub wcześniej zaplanowane spotkania).

 

Dane podstawowe

 

Urząd Gminy Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

tel.: 075 646 59 20
fax.: 075 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl

 

 

NIP Urzędu Gminy Lubań
613-00-07-699
REGON Urzędu Gminy Lubań
000536551
NIP Gminy Lubań
613-14-36-221
REGON Gminy Lubań
230821463

 

Konto Bankowe Urzędu Gminy:

PKO BP

42 1020 5226 0000 6402 0554 7429

 

Informacje

 

Zasady wykorzystania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Założenia do wykorzystania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym

 

 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze

 

    (C) Urząd Gminy Lubań