biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252457

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

VIII Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 23 maja 2007 roku odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Lubań. Obrad prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubań – Jacek Jaworski. Pierwszym punktem porządku posiedzenia było ślubowanie radnego, wybranego w wyborach uzupełniających, Pana Jerzego Szpytmy. Kolejnymi punktami były projekty uchwał dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań, zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań oraz w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na wstępie Wójt Gminy Lubań przedłożył radnym sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. W sprawozdaniu szczególną uwagę zwrócił na złożone wnioski o pozyskanie środków z zewnątrz na budowę boiska w Kościelniku oraz Radogoszczy, a także na tzw. informatyzację urzędu gminy. W ostatnim z wymienionych wniosków uwzględniono zakup tablic informacyjnych na teren całej gminy.
Podczas sesji radni dokonali drobnych korekt budżetu Gminy Lubań na rok 2007. Zmiany dotyczyły głównie złożonych dyspozycji podziału środków finansowych przez wybrane rady sołeckie.
W projekcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zaproponowano i ustalono sołtysom wynagrodzenie kwartalne za inkaso podatków składające się z opłaty stałej w wysokości 300 złotych brutto oraz prowizji wynoszącej 6% od pobranych i wpłaconych na rachu8nek Gminy Lubań kwot podatków.
Kolejnym punktem sesji było uzupełnienie składów osobowych stałych komisji rady Gminy Lubań. Podjęto decyzję, iż nowowybrany radny będzie członkiem komisji Rolnictwa i Infrastruktury Społeczno – Gospodarczej oraz komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Jednym z ostatnich punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie zasadności funkcjonowania Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu. Przedmiotowy projekt uchwały, radni wprowadzili do porządku obrad w dniu sesji, na wniosek Wójta Gminy Lubań. W przedmiotowej sprawie pisemnie zwrócił się do Wójta Gminy Lubań Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej Zarząd Oddziałowy w Lubaniu. Radni rady Gminy Lubań jednogłośnie poparli apel związku zawodowego. Podejmując decyzję Rada Gminy Lubań wzięła pod uwagę rozległość terytorialną, warunki topograficzne gminy, skalę rzeczywistego zagrożenia, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz możliwość skutecznego przeciwdziałania powstałym zagrożeniom.

Podjęte uchwały28 05 2007


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze