biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250266

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

IX Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 28 czerwca 2007 roku odbyła się IX Sesja Rady Gminy Lubań. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubań – Jacek Jaworski. W porządku obrad przewidziano 30 projektów uchwał. W większości dotyczyły one rozpoczętej procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Ponadto, w związku z kończącą się kadencją ławników rada gminy zobligowana jest do powołania komisji opiniującej kandydatury na ławników. Ustalono, iż w skład przedmiotowego zespołu wejdą przewodniczący czterech stałych komisji rady gminy.
Najważniejszą uchwałą podjęta podczas sesji była uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2007. Radni zdecydowali dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych. Do budżetu wprowadzono nowe zadania takie jak modernizacja świetlic wiejskich w Radogoszczy, Henrykowie Lubańskim, Pisarzowicach i Nawojowie Łużyckim. Ponadto uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Niemniej jednak w roku bieżącym wykonana zostanie wyłącznie dokumentacja techniczna w celu przygotowania wniosków aplikacyjnych do pozyskania środków zewnętrznych w ramach tzw. odnowy wsi. Kolejną istotna zmianą było zabezpieczenie środków finansowych na zinwentaryzowanie i wykonanie planów zagospodarowania wszystkich gminnych cmentarzy.
Następną sprawą, którą zajęli się radni była uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII / 109 / 2000 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubań oraz ustalenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Pod tak skomplikowanym tytułem uchwały mieści się sprawa regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi szkół ( sekretarki, sprzątaczki, konserwatorzy ) oraz dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu i Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. Na uwagę zasługuje fakt, iż wskazani pracownicy nie mieli przeprowadzonej regulacji płac od 2000 roku.
W celu składania ewentualnych wniosków o dofinansowanie między innymi w ramach funduszy unijnych niezbędny jest partner z Saksonii lub z czech. Stąd też radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do prac związanych z podpisaniem umowy o partnerstwie z gminą Jonsdorf.
Na zakończenie sesji zastępca wójta gminy – Zbigniew Zjawin poinformował radnych o udziale własnych jak i pracowników urzędu w spotkaniach dotyczących między innymi procedury składania wniosków o pozyskania środków finansowych z tzw. odnowy wsi.
29 06 2007


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze