biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251494

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Uchwalono podatki lokalne na rok 2008
Rada Gminy Lubań na posiedzeniu w dniu 31 października 2007 roku uchwaliła podatki lokalne. Przede wszystkim obniżyła średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lubań z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 50 zł za 1 q żyta. Ponadto określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. Kwestią formalną było podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Gminy Lubań http://luban.nowoczesnagmina.pl. Ponadto na sesji między innymi uchwalono Program współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2008 roku oraz dokonano zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2007.
Ważnym punktem sesji były wybory ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Rejonowego w Lubaniu. Z uwagi na brak kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wyborów nie przeprowadzono. Natomiast do Sądu Rejonowego w Lubaniu, w wyniku głosowania tajnego, wybrano: Panią Teresę Papas, Panią Urszulę Lizut oraz Panią Katarzynę Jankowską.
12 11 2007


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze