biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250283

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Uchwalono budżet Gminy Lubań na 2008 rok
W dniu 28 grudnia 2007 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy Lubań. Jednym z głównych jej punktów było uchwalenie budżetu Gminy Lubań na 2008 rok.
Przygotowany i przedłożony przez Wójta Gminy Lubań projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobnie ocenili go radni.
Budżet ten zawiera realizację szeregu inwestycji, stąd można go określić proinwestycyjnym i prorozwojowym.
I tak w 2008 roku przewidziane są do realizacji m.in. następujące zadania inwestycyjne:
- kontynuacja budowy sieci wodociągowej w Radostowie Średnim, Dolnym i Górnym;
- wykonanie dróg w następujących miejscowościach: Radostów Średni; Nawojów Łużycki, Jałowiec, Kościelnik, Henryków Lubański, Mściszów i Nawojów Śląski;
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pisarzowicach;
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kwisa – I etap Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Uniegoszcz, Radogoszcz, Mściszów, Kościelniki Dolne;
- oświetlenie drogowe w Mściszowie;
- modernizacja obiektów społeczno – kulturalnych miejscowości: Henryków Lubański, Pisarzowice, Radogoszcz oraz Nawojów Łużycki.
Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową dochody gminy w roku 2008 wyniosą 13.440.683 zł, a wydatki planuje się w wysokości 14.251.492 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu w wysokości 810.809 zł pokryty zostanie z pozyskanych środków z funduszy Unii Europejskiej, innych funduszy celowych, preferencyjnych pożyczek i kredytów.
04 01 2008


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze