biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251759

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Udzielono absolutorium
W dniu 24 kwietnia 2008 roku odbyła się XV Sesja Rady Gminy Lubań. Wiodącym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2007 i ewentualne udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubań. Za udzieleniem absolutorium wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubań. Zarówno wniosek, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2007 Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie. W związku z powyższym radni bezdyskusyjnie i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Lubań – Mirosławowi Herdzikowi.
Wójt Gminy Lubań podziękował radnym za zaufanie w stosunku do jego osoby oraz prowadzonej przez niego działalności. Ponadto zaznaczył, iż na tak pozytywna opinię zapracowali przede wszystkim pracownicy urzędu gminy z Panią Skarbnik na czele za co wszystkim serdecznie dziękuje.
09 05 2008


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze