biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251755

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Stawki i opłaty lokalne w Gminie Lubań na rok 2009 – uchwalone
Głównymi punktami sesji Rady Gminy Lubań zwołanej na dzień 30 października było uchwalenie stawek i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2009.
Z uwagi na fakt, iż Gmina Lubań jest typową gminą rolniczą największe zainteresowanie wśród mieszkańców wzbudza ustalenie stawek podatku rolnego. W tym roku z uwagi na radykalnie niskie ceny skupu zbóż oraz wzrost kosztów produkcji radni Rady Gminy Lubań obniżyli z kwoty 55,80 zł za 1 q żyta do kwoty 48 zł. Godnym uwagi jest fakt, iż uchwalona stawka podatku rolnego na rok 2009 jest niższa od obowiązującej stawki w roku bieżącym.
W sprawie stawek podatku od nieruchomości pozostawione je niemalże na poziomie roku bieżącego.
Godnym uwagi jest fakt, iż radni Rady Gminy Lubań pragnąc wspomóc lokalnych przedsiębiorców – głównie firmy transportowe – pozostawili stawki podatku od środków transportowych bez zmian w stosunku do roku obowiązującego. W tym miejscu należy dodać, iż przedmiotowe stawki podatku nie były zmieniane przez radę gminy od trzech lat. W chwili obecnej są one jedne z najniższych w regionie.
Podczas ostatniej sesji postanowiono o przekazaniu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Także Program współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2009 roku został rozpatrzony i uchwalony podczas sesji październikowej. Program ten określa warunki, zasady i tryb współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy Lubań na rok 2008 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.
W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie pięciu skarg na działalność Wójta Gminy Lubań, w tym również jedna na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Lubań. Wszystkie one zostały uznane przez radę Gminy Lubań za bezzasadne.
07 11 2008


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze