biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252464

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Obrady Rady Gminy Lubań
W dniu 3 grudnia 2008 roku odbyła się XX Sesja Rady Gminy Lubań. Podstawowym punktem posiedzenia było przedłożenie oraz omówienie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lubań. Przedmiotowe opracowanie szczegółowo omówili autorzy dokumentu – przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic. Sprawa ewentualnego sposobu skanalizowania gminy wywołał dyskusję wśród radnych. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie zadane pytania przystąpiono do projektów uchwał.
Pierwszym z nich był projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną oraz gminę. Radni jednogłośnie zaakceptowali wysokość ekwiwalentu zaproponowaną przez Wójta Gminy Lubań, którą ustalono na poziomie 7 zł za godzinę udziału członków OSP w akacji ratowniczo – gaśniczej oraz 2 złotych za godzinę za udział w szkoleniu.
Kolejną uchwałą, która podjęli radni na ostatniej sesji była uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2008. W przedmiotowej uchwale miedzy innymi dokonano zmiany w budżecie w zakresie środków będących w dyspozycji Rad Sołeckich.
Ostatnim projektem uchwały jakim zajęli się radni podczas sesji była uchwała w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Straży Gminnej. Z uwagi na wiele nurtujących pytań, wniosków oraz wysoką absencję radnych podczas posiedzenia podjęto decyzję, iż sprawa ponownie zajmą się radni na kolejnej sesji, którą zaplanowano na koniec bieżącego roku.


10 12 2008


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze