biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251754

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Kolejna sesja za nami
Czerwcowa sesja Rady Gminy Lubań była ostatnią sesją przed okresem wakacyjnym. W porządku obrad znalazły się jedynie uchwały tzw. „porządkowe”. Pierwsza z nich dotyczyła zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań. Dokonane zmiany podyktowane były koniecznością zagwarantowania wkładu własnego do składanych wniosków o pozyskanie funduszy zewnętrznych.
Zasadnicza zmiana w budżecie dotyczyła zadania pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kwisy”. Radni gminy, dokonując przedmiotowej zmiany, wyrazili zgodę na złożenie wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe Usługi dla Ludności.
Ponadto zagwarantowano środki finansowe na złożenie dwóch wniosków w ramach tzw. „Małej Odnowy Wsi”. Przygotowane wnioski dotyczą wykonania zadaszeń na szatniach posadowionych na boiskach gminnych oraz zakupu strojów dla zespołów folklorystycznych z Henrykowa Lubańskiego i Radostowa.
Kolejna zmianą było zagwarantowanie środków finansowych, jako wkładu własnego, dla projektu zgłoszonego przez LZS Radostów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa górskiego w 2009 roku. Przedmiotowy wniosek został pozytywnie oceniony przez zarząd Województwa Dolnośląskiego i otrzymał dofinansowanie. W ramach pozyskanych środków finansowych wykonane zostaną zadaszenia na szatniach posadowionych na boisku w Radostowie oraz wykonane zostaną piłkochwyty.
Druga z podjętych na ostatniej sesji uchwał dotyczyła upoważnienia Wójta Gminy Lubań do podpisania weksla in blancko dla zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego”. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Ostatnia uchwała dotyczyła wykazu zadań, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Z uwagi, iż jedno z zadań wskazanych w grudniu do realizacji w roku bieżącym nie zakończy się, zgodnie z założeniami do końca czerwca, należało przesunąć wskazany termin.
Godnym podkreślenia jest fakt, iż przedmiotem dyskusji radnych podczas sesji nie były tylko uchwały, ale również sprawy zgłaszane na bieżąco przez mieszkańców, takich jak np. remonty dróg gminnych.
Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Jaworski zaprosił wszystkich radnych, w imieniu swoich, jak i wszystkich mieszkańców Henrykowa Lubańskiego, na IV Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego, które odbędą się w dniach 11-12 lipiec.

02 07 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze