biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251750

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Kolejny rok za nami
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem chciałbym podsumować rok ubiegły. W zakresie działalności Rady Gminy Lubań na wstępie posłużę się danymi liczbowymi. W ubiegłym roku Rada Gminy Lubań obradowała dziesięciokrotnie. Podczas sesji podjęto 66 uchwał w różnych sprawach. Jedną z nich Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił, co radni zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację radzie gminy. Obecnie sprawa jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż utrzymujemy bardzo wysoki poziom legislacyjny uchwał.
Biorąc pod uwagę tematykę uchwał można byłoby je podzielić na kilka zasadniczych grup, tj.
- budżetowe ( 11 uchwał );
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( 16 uchwał )
- podatkowe ( 3 uchwały )
- rozpatrzenie skarg ( 3 uchwały )
- gospodarka komunalna ( 8 uchwał )
- programy ( 3 uchwały )
- przystąpienie do realizacji projektów i programów ( 3 uchwały )
- pozostałe ( 19 uchwał ).
Najważniejszymi sprawami jakimi zajmowali się radni w ubiegłym roku to wskazywanie zadań inwestycyjnych do realizacji oraz wyrażanie zgody na składanie wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na realizację zadań również w latach następnych. Były momenty dyskusji, braku jednomyślności lub rozbieżności zdań wśród radnych. Były również momenty wątpliwości, jak np. czy budować chodnik przy drodze wojewódzkiej w Radogoszczy, gdzie początkowy koszt zadania wynosił 400 tysięcy złotych, w tym wkład gminy wynosić miał 200 tysięcy złotych. Ostatecznie cena wzrosła o ponad sto procent, przy wkładzie gminy na poziomie niemalże 600 tysięcy złotych, który stanowi 50% kosztów całego zadania– zadania, które powinno być sfinansowane w całości z budżetu województwa. Niemniej jednak ilość wypadków drogowych, realne niebezpieczeństwo pieszych – naszych mieszkańców przeważyło i zabezpieczono odpowiednie środki w budżecie gminy. Takie problemy jak zaprezentowany powyżej- radni rozwiązują niemalże na każdej sesji. Bardzo trudno jest rozstrzygać co będzie realizowane w danym roku , biorąc pod uwagę rozległy teren gminy, ogromne potrzeby mieszkańców i niewielki do dyspozycji budżet. W miarę możliwości staramy się „nie dyskryminować” żadnej miejscowości i jej mieszkańców. Bardzo często możliwość pozyskania środków finansowych ma decydujący wpływ, iż dana inwestycja jest realizowana w danej miejscowości.
Niejednokrotnie rozmawiając z mieszkańcami uzasadniałem nasze decyzje. Najczęstsze pytania dotyczyły budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią, oświetlenia drogowego, dróg oraz świetlic wiejskich. Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie roku 2009 niemalże w całości otrzymały dofinansowanie z zewnątrz. Niemniej jednak składając wnioski o dofinansowanie należy spełniać określone kryteria, takie jak: lokalizacja, dokumentacja projektowa, plany rozwoju miejscowości i szereg jeszcze innych. Te wszystkie okoliczności wpływają na podejmowane przez radnych decyzje.
W tym momencie chciałbym zwrócić uwagę ile zadań inwestycyjnych, i nie tylko było realizowanych lub będzie kontynuowanych w 2010 roku z udziałem zewnętrznych środków finansowych takich jak fundusze unijne, budżet województwa lub budżet państwa. Przede wszystkim na uwagę zasługują remonty świetlic w Pisarzowicach i Radogoszczy oraz Henrykowie Lubańskim, remont dróg zniszczonych podczas ulewnych deszczów, oraz budowa wodociągu w Radostowie. Ogólnie rzecz mówiąc w roku 2009 gmina otrzymała dofinansowanie do 12 projektów. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła ponad dwa miliony pięćset tysięcy złotych. Chcąc opisać wszystkie zadania i projekty, które otrzymały dofinansowanie musiałbym się bardzo rozpisać, a myślę iż informacje te Państwo otrzymujecie na bieżąco poprzez stronę internetową, radnych, sołtysów lub informacji prasowych.
Zwracając się do Państwa chciałem przynajmniej w minimalnym stopniu przedstawić nasze działania jako rady gminy, obranych kierunków oraz uzasadnienie podjętych przez nas decyzji. Liczę na Państwa zrozumienie i ich aprobatę, aczkolwiek zdaje sobie sprawę, iż są wśród Państwa osoby niezadowolone, rozgoryczone, ponieważ od wielu lat starają się np. o remont drogi, wybudowanie wodociągu i kanalizacji. Mam nadzieję, iż wspólnymi siłami sukcesywnie, co roku będziemy poprawić stan gminnej infrastruktury, zmniejszając tym samym liczbę powodów do dezaprobaty i niezadowolenia mieszkańców.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LUBAŃ
Jacek Jaworski


27 01 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze