biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251760

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Radni o bezpieczeństwie publicznym w gminie
Pierwsza sesja Rady Gminy Lubań poświecona była bezpieczeństwu publicznemu w gminie. Z tej okazji w obradach uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu – Roman Mroczkowski i Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu – Norbert Kurenda.
Przedstawiciel Policji zaprezentował działalność służb w formie prezentacji multimedialnej. Przedstawiono obecnym na sali statystyki: miedzy innymi wykrywalności zdarzeń, ilość wypadków drogowych, liczba wykroczeń, liczba mandatów, itp. Po prezentacji radni mieli okazję do bezpośredniego zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości swoich oraz mieszkańców gminy. Przede wszystkim poruszono sprawę przeniesienia dzielnicowych do Posterunku Policji w Siekierczynie i sposób kontaktowania się mieszkańców z dzielnicowym.
W odpowiedzi Zastępca Komendanta wskazał, iż w chwili obecnej gminę obsługuje 3 dzielnicowych a nie jak do zmiany - jeden. Ponadto do dyspozycji mieszkańców jest również kierownik dzielnicowych. Natomiast z dzielnicowym spotkać się można po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, aczkolwiek w sprawach pilnych – niecierpiących zwłoki przyjmie sprawę każdy z pozostałych dzielnicowych oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.
Podsumowując dyskusję radni zawnioskowali o zwiększoną liczbę patroli nocnych na terenie gminy w celu ograniczenia dewastowania mienia komunalnego oraz innych rozbojów.
Jako drugi zaprezentował działalność Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Roman Mroczkowski. Wskazał liczbę pożarów, miejscowych zagrożeń oraz fałszywych alarmów na terenie powiatu w roku 2009. Poinformował radnych o liczbie wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w terenu Gminy Lubań. Podziękował wójtowi gminy oraz radnym za finansowe wspieranie jednostek. Wyraził duży szacunek i słowa uznania w stosunku do druhów ochotników za ich chęć i determinację w niesieniu pomocy innym ludziom. Podkreślił, iż jednostki OSP są coraz lepiej wyposażone w sprzęt, dysponują odpowiednim umundurowaniem oraz przeszkolonymi druhami. W związku z tym bardzo często wspierają działalność Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.
W dyskusji radni zainteresowani byli możliwościami straży pożarnej w ewakuowaniu ludzi z domów podczas powodzi.
Komendant Roman Mroczkowski zapewnił, iż dysponują odpowiednim sprzętem ( łodzie motorowe i ponton ), które umożliwią ewakuacje ludzi w momencie zagrożenia.
Po zakończeniu spotkania z komendantami radni przystąpili do podejmowania uchwał przewidzianych w porządku obrad. Między innymi dokonana no zmian w budżecie gminy oraz nie wyrażono zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pisarzowicach przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie drogi gminnej.
Na zakończenie sesji radni kierowali zapytania do Wójta Gminy Lubań.

11 02 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze