biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252460

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Nadzwyczajna Sesja Radnych Gminy Lubań
W dniu 20 lipca 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubań. Celem nadrzędnym wskazanej sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2015.

Główną zmianą w projekcie uchwały było uwzględnienie wprowadzenia do budżetu otrzymanej w dniu 15.07.2015 roku z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesy w wysokości 580 000,00 zł. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przewiduje się dofinansowanie w 2015 roku zadań pn:
- Odbudowa drogi w miejscowości Uniegoszcz dz. nr 96/4 (0+000-0+675) [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.]
-Odbudowa drogi w miejscowości Jałowiec dz. nr 380/1 (0+000+0+2015) z mostem nad Ciekiem Wilka (0+460) [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r].
Dotacja ta zostanie udzielona, po przekazaniu przez Gminę, do dnia 28 sierpnia 2015 roku, niezbędnych dokumentów, które umożliwią uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ponadto, z uwagi na oszczędności poprzetargowe wartości zadania „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Pisarzowicach”, zmniejszono kwotę planowanych wydatków przedmiotowej inwestycji. Zmniejszenie wartości inwestycji pomniejsza także wartość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kwoty 400 000,00 zł.

Kolejna zmiana w projekcie dotyczyła zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 90 000,00 zł – Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznał pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 90 000,00dla Gminy Lubań na zadanie „ Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśnieczego typu średniego, GBA 2,5/16 z napędem 4x4 – przeznaczonego do likwidacji zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, w tym do ograniczenia strefy skażeń.

Z uwagi iż, nie zrealizowano 2 zadań znajdujących się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 tj. wykonanie ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami i projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubań – wymienione zadania wprowadzono do realizacji w roku 2015.

Dokonano zmian w aspekcie środków zadysponowanych dla sołectw oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę 45 000,00 zł na potrzeby bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych.
21 07 2015


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze