biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251757

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Radni obradowali
W dniu 8 lutego 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Lubań.

Jednym z pierwszych punktów sesji było przyjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań oraz uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2018. Zmiany dotyczyły głównie dokonania modyfikacji planowanych wydatków poprzez ich zmniejszenie bądź zwiększenie i mały na celu zachowanie zgodności WPF z uchwałą budżetową.

Kolejnym punktem sesji, było podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Kościelniku. W trosce o rozwój najmłodszych, umożliwia się mieszkańcom Gminy Lubań dostęp do edukacji dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, poprzez utworzenie Samorządowego Przedszkola w Kościelniku na bazie oddziału przedszkolnego, który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniku. Ma to na celu wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich i potrzeb rozwojowych. Stworzenie dostępu do przedszkola w pobliżu miejsca zamieszkania daje gwarancje dalszej edukacji obecnych przedszkolaków w Szkole Podstawowej w Kościelniku i ograniczy w dużym stopniu spełnienie obowiązku szkolnego poza obwodem szkolnym.

Ważnym punktem sesji było uchwalenie aktualizacji Inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Lubań oraz regulaminu dofinansowania kosztów działania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2018. Przesłanką do uchwalenia ww. dokumentów jest ogłoszenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, konkursowego naboru wniosków w ramach programu – Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, cześć 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Uchwalone dokumenty pozwolą ubiegać się w 2018 roku o dofinansowanie zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań.
22 02 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze